Klub strzelecki

Miejski Klub Strzelecki Miłośników i Kolekcjonerów Broni „Ur” w Stalowej Woli jest nowym stowarzyszeniem, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000647215, w dniu 17 listopada 2016 r.
Do zadań statutowych Miejskiego Klubu Strzeleckiego należy w szczególności:
-Stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego i innych sportów obronnych.
-Uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego oraz innych sportów obronnych.
-Działanie na rzecz podnoszenia kultury obchodzenia się z bronią.
-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.
-Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
-Kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej.

Numer konta bankowego klubu:
Nadsański Bank Spółdzielczy: 13 9430 0006 0047 6821 2000 0001